Tag Anything

Lisätietoa asiakkaille vakiotulosteissa.

Asiakkaan vastaanottamat dokumentit ovat usein tehokas tapa tiedottaa uusista tuotteista tai palveluista. Dokumentit kohdistuvat juuri oikeille henkilöille. DocOrigin kykenee liittämään dynaamisesti kuvia ja tekstejä tulosteisiin esimerkiksi tuoteryhmätiedon perusteella. Oikean tyyppistä tietoa voidaan kohdistaa juuri oikeille henkilöille.