Tag Anything

Havainnollista tapahtumia selkeillä kaavioilla!

Voit tuottaa helposti dokumentteihin viiva-,  pylväs- ja ympyräkaavioita selkeyttämään laajan data-aineiston trendejä. Erityisesti finanssiyritysten kuvaukset rahamaailman muutoksista selkeytyvät kaavioiden avulla. Myös energiayritykset voivat havainnollistaa asiakkailleen energian käyttöä erilaisten kaavioiden avulla.

Kaikki värit, kirjasimet jne. on helposti hallittavissa ja voidaan toteuttaa halutunlainen ilme kaavioon.