Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » TE-palvelut 2024 – sähköinen asiointi

TE-palvelut 2024 – sähköinen asiointi

Ovatko kuntanne sähköiset asiointikanavat vaatimusten mukaiset?


Aluehallintovirasto edellyttää kunnilta asianmukaisen, turvallisen ja lain edellyttämän sähköisen asiointikanavan.

Aluehallintoviraston kyselyn perusteella työllisyyden edistämisen kuntakokeilun lomakeasiointi tapahtuu pääosin sähköpostin liitetiedostoina tai paperiasiointina.

Tarjoamamme ratkaisu on vaatimusten mukainen:
Me voimme tarjota lomakkeet sähköisessä muodossa siten, että lomakkeiden täyttäminen, lähettäminen ja vahva tunnistautuminen voidaan suorittaa asiakkaan osalta verkkolomakkeella.

Ratkaisumme hyödyt:
Ratkaisu parantaa lomakeasioinnin hallittavuutta, seurantaa ja tietoturvaa. Se on helppokäyttöinen ja saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Tausta:
Työllisyyden kuntakokeilu on käynnissä 118 kunnassa
osana TE-palveluiden uudistamista. Kokeilukunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden tarjoamisesta

Aluehallintovirasto selvittää valvonta-asiana kokeilualueen kuntien asiakkaiden mahdollisuuksia asioida sähköisesti muutoin kuin Oma asiointi -palvelun (URA-asiakastietojärjestelmä) kautta.

Tarjoamme verkkolomakkeiden kokonaisuuden. Ratkaisuna on saavutettava ja tietoturvallinen asiointi.

Tarjoamme verkkolomakkeina TEM:in määrittelemät 19 lomaketta.

Tarjoamme yleisen yhteydenottopyyntö -lomakkeen, jonka avulla käyttäjä voi käynnistää tietoturvallisen keskustelun työllisyyspalvelujen tarjoajan kanssa vaihtoehdoksi perinteisen
sähköpostin sijaan.

”Ilmoitus palkkatuella palkatun työntekijän siirtämisestä”-lomake sisältää kolme eri osa-
puolta, joista jokaisen osuus jaetaan omaksi lomakkeekseen, eli jokaisen osapuolen tulee
täyttää tiedot soveltuvin osin itsenäisesti ja lähettää kuntaan.

”Sopimus työkokeilusta työpaikalla”lomakkeessa voidaan hyödyntää kolmannen osapuolen allekirjoituspalvelua (usea allekirjoittaja).

”Valitusosoitus harkinnanvaraista kulukorvausta koskevaan päätökseen”-lomakkeeseen voidaan toteuttaa ohjeen mukainen valituskirjelmälomake, jonka verkko-osoite voidaan sisällyttää päätökseen.

Suomi.fi-viestit
Palvelulla tapahtumat voidaan toimittaa suojatusti ja turvallisesti.

Suomi.fi-tunnistus
Palvelulla tunnistetaan käyttäjä vahvasti verkkolomakkeella sekä toimitetaan lomakkeet erilliseen käsittelytyötilaan M365 SharePointiin tai verkkolevylle ePalvelu Intran kautta. Kaksisuuntainen asiointi voidaan toteuttaa turvasähköpostin kautta.